ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εκτός από τις υπηρεσίες, η Vrontos.Com προσφέρει επίσης δύο είδη εξοπλισμού. Το πρώτο αφορά την προστασία του φορτίου που μεταφέρεται και το δεύτερο αφορά τη μεταφορά χύδην προϊόντων.

Δεξαμενές σε παλέτες ικανές για υγρά τρόφιμα και χημικά (επικίνδυνα και μη)

Αερόσακοι που γεμίζουν τα κενά μεταξύ του φορτίου. Χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια και τη σταθεροποίηση του φορτίου.

Επενδύσεις πολυαιθυλενίου για containers 20ft. 30ft & 40ft. Παρέχουν μείωση του κόστους μεταφοράς & χειρισμού, προστατεύοντας παράλληλα το προϊόν.

Επενδύσεις για θερμική προστασία από αυξομειώσεις. Προστατεύει το φορτίο από τις κυμαινόμενες θερμοκρασίες μεταφοράς.